Vyberte stranu

Našim cieľom je budovanie dôvery vďaka skúsenostiam, ktoré sme nadobudli v minulosti a v súčasnosti, v spolupráci s partnermi, ktorí nie len snívajú ale aj konajú!

Pripravíme vás na digitálny prestup

Komplexné premosťovacie riešenia

Automatizácia a robotika

Vízia-misia

Prostredníctvom nášho portfólia služieb vytvárame hodnotu pre inovácie v dnešnom priemysle, ako napríklad automobilový priemysel, priemysel 4.0, vzdelávanie v oblasti IT, inžinierstvo, transfer technológií a v oblasti exkluzívnych sietí kontaktov.

___

Budovanie dôvery a vytváranie hodnoty v rôznych regiónoch sveta prostredníctvom medzinárodného výskumu a vývoja, inovácií a transferu vedomostí.

___

Transformácia hodnotového reťazca je kľúčom k úspechu. Uspokojenie potrieb domácich a medzinárodných trhov pomôže našim partnerom splniť si výzvy včas!

Naše služby

Naši partneri

Kontaktuj nás

BARAKA WORLD s.r.o., Szlovákia
info@bara-ka.eu
+421 905 631503